Directe toegankelijkheid
Sinds 1 januari 2011 is het mogelijk om op eigen initiatief zonder verwijzing van de huisarts bij een huidtherapeut op consult te gaan. Vooraf aan de behandeling zal de huidtherapeut een screening uitvoeren met behulp van een vragenlijst. Zo signaleert zij de aandoeningen die niet in het eigen werkgebied vallen. Als de resultaten aanleiding geven, zal de huidtherapeut u doorverwijzen naar de huisarts voor nader onderzoek.

Ontvangst
De praktijk bevindt zich in het gezondheidscentrum Zaans Kleurrijk.

 


Intakegesprek
Voorafgaand aan een eerste behandeling wordt er altijd een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Daarin wordt u voorzien van alle benodigde informatie en is er tijd om vragen te stellen. Uiteindelijk zal de huidtherapeute een persoonlijk behandelplan voor u opstellen, met de daarbij behorende prijsopgave.

Betaling
Na de behandeling kunt u contant betalen of pinnen. U krijgt van ons een factuur mee, die u zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Bij een aanvullende verzekering is het mogelijk dat u behandelingen (gedeeltelijk) vergoed krijgt. De huidtherapeut kan u een indicatie geven van uw vergoeding. Omdat momenteel de polisvoorwaarden en vergoedingen sterk aan verandering onderhevig zijn, krijgt u de meeste duidelijkheid wanneer u zelf informatie inwint bij uw zorgverzekeraar. Ook kan uw zorgverzekeraar vertellen of u een verwijsbrief van uw huisarts of specialist nodig heeft voor vergoeding.

Afspraak maken
Om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk, wij zijn de hele dag bereikbaar op: +31 (0)6 111 220 20. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken via info@huidtherapie-saen.nl of door het contactformulier in te vullen.


Kwaliteit
Om de kwaliteit van onze behandelingen verder te verhogen nemen we deel aan intercollegiaal overleg in Kwaliteitskringen en volgen we regelmatig bijscholingen, zowel in binnen- als buitenland. Door het verlenen van stages in onze praktijk en het deelnemen aan NVH-commissies zorgen we voor de voortgang van huidtherapie.

De huidtherapeuten zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH).

Wij  werken volgens de richtlijnen van de NVH, zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en hebben contracten met de zorgverzekeraars. Wij zijn aangesloten bij de Klachtencommissie Paramedici in de Eerstelijn (KCP).